Laporan Neraca 2008

LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2008
(Dalam Rupiah)


AKTIVA
AKTIVA LANCAR
KAS DAN BANK
PIUTANG SIMPAN PINJAM
PENDAPATAN BUNGAN PINJ YMH DITERIMA
PIUTANG KONTRAK KEBUN SAWIT
PIUTANG PENJUALAN LAHAN SAWIT
PIUTANG LAIN-LAIN
BEBAN BUNGAN BANK DITANGGUHKAN

JUMLAH AKTIVA LANCAR

INVESTASI
INVESTASI PIUTANG KONTRAK KEBUN SAWIT
INVESTASI KAVLING SAWIT
INVESTASI APOTIK

JUMLAH INVESTASI

AKTIVA TETAP
TANAH DAN BANGUNAN
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN
KENDARAAN DAN ALAT BERAT
AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BERAT
PERALATAN DAN PERABOT

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN PERABOT

NILAI BUKU AKTIVA TETAP

AKTIVA LAIN-LAIN
BY. PRA OPERASI KEBUN SAWITTOTAL AKTIVA

61.778.428
5.919.164.576
3.085.563.982
893.891.532
242.000.000
17.107.819
2.528.343.832
______________
_
12.747.850.167

4.298.000.000
174.250.000
67.403.108
_______________
4.537.653.108

993.991.560
(78.649.332)
17.610.000
(9.171.874)
65.817.428
(40.769.678)
_______________
948.826.102

1.263.207.816
________________
1.263.207.816

19.497.539.193
KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH
KEWAJIBANHUTANG BANK
BEBAN BUNGA BANK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUTANG KEPADA PEMILIK LAHAN SAWIT
HUTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN DITANGGUHAN
PENDAPATAN DITANGGUHKAN


JUMLAH KEWAJIBAN

DANA INVESTASI
DANA INKESA (INVESTASI KEBUN SAWIT)

JUMLAH INVESTASI

DANA-DANA
DANA PENDIDIKAN KOPERASI
DANA PENGEMBANGAN DAERAH KERJA
DANA SOSIAL

JUMLAH DANA-DANA

KEKAYAAN BERSIH
SIMPANAN POKOK DAN WAJIB
SIMPANAN SUKARELA
DANA CADANGAN
SHU TAHUN BERJALAN

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH

TOTAL KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH

6.377.509.901
2.777.533.235
171.000.000
311.525.211
3.085.563.982
270.988.977
_______________
12.994.119.306

5.370.000.000
_______________
5.370.000.000

34.153.037
18.330.519
18.330.519
_______________
70.814.076

180.290.447
648.873.375
178.614.353
54.627.637
_______________
1.062.695.812

19.437.539.193

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »